Cesartherapie & Kinderoefentherapie

Behandeling

 

Nadat het verslag besproken is met de ouders worden de behandelingen gestart. Er wordt naar gestreefd deze op een vast tijdstip in de week plaats te laten vinden.  

 

Binnen de therapie wordt het bewegen vanaf de basis opgebouwd om een kwalitatief goed bewegingspatroon te bereiken. De oefenstof wordt op een zodanige manier aangeboden, dat het kind plezier beleeft aan het bewegen en zich motorische vaardigheden spelenderwijs eigen maakt.

 

Het kind probeert bv. het evenwicht te bewaren op een wiebelplank, springt op een trampoline, oefent met gooien en vangen en knutselt kleine dingen in elkaar. De oefeningen worden steeds wat moeilijker en uiteindelijk is het de bedoeling dat een kind ze zonder na te denken kan doen. Dat geeft ze veel vertrouwen waardoor het bewegen vanzelfsprekender wordt.

Martine 06-47500202 | oefentherapiemartine@live.nl