Cesartherapie & Kinderoefentherapie

Kinderoefentherapie 

 

Huppelen, springen, in bomen klimmen en tekeningen maken, veel kinderen doen niets liever. Maar voor kinderen met een motorische achterstand zijn deze dingen net wat minder vanzelfsprekend. Ze struikelen over hun eigen benen, schrijven onleesbaar en zijn bang om op school mee te doen met gym. Voor deze kinderen is het belangrijk dat bewegen weer leuk wordt. Om aan te sluiten bij de belevingswereld van het kind staat "spelen" centraal. 

 

Als kinderen met elkaar spelen, beoordelen zij elkaar veelal op motorische vaardigheden. Als een kind altijd als laatste gekozen wordt, omdat het niet snel genoeg vangt en gooit, kan een negatief zelfbeeld ontstaan. Het kind kan daardoor de moed verliezen, minder zelfvertrouwen ontwikkelen en last van faalangst krijgen.

 

 

 

Wat is kinderoefentherapie?

 

Kinderoefentherapie is een specialisatie binnen oefentherapie Cesar. Bij de behandeling van kinderen wordt geprobeerd aan te sluiten bij de dagelijkse houdingen en bewegingen die voor kunnen komen. Bij kinderen staat daarom vooral het spel op de voorgrond.
Het ‘spel’ is de voornaamste bezigheid in het kinderleven en kan worden gezien als de eigen manier waarop het kind het ‘gesprek’ met de wereld opent. Het is de eerste gelegenheid waarin het ervaart dat er een buitenwereld bestaat. Kinderspel is een voorwaarde voor een gezonde ontwikkeling.

Maar kinderen zitten tegenwoordig ook veel: thuis voor de T.V. of achter de computer en op school. Te weinig beweging vergroot de kans op lichamelijke klachten, overgewicht of een ontwikkelingsachterstand. Dan is het voor het kind vaak niet zo leuk meer om mee te doen met spelletjes of sport. Een kinderoefentherapeut kan hier verandering in brengen. Zo krijgt het kind weer plezier in bewegen!

Martine 06-47500202 | oefentherapiemartine@live.nl