Cesartherapie & Kinderoefentherapie

Onderzoek 

 

Wanneer er een vermoeden is van een motorisch probleem, kunt u uw kind aanmelden voor een motorisch onderzoek. 

Tijdens dit onderzoek krijgt de therapeut inzicht in het motorisch niveau van het kind. De volgende onderdelen van de motoriek worden bekeken:

  • Evenwicht
  • Grofmotorische vaardigheden
  • Balvaardigheid
  • Handvaardigheid
  • Schrijfmotoriek
  • Lichaamsschema en ruimtelijke oriëntatie
  • Houding

Er wordt een verslag van de test gemaakt welke in overleg met de ouders naar de huisarts en naar de leerkracht wordt gestuurd. Dit verslag wordt besproken met de ouders en na toestemming van de ouders met de leerkracht. Er wordt door de therapeut advies uitgebracht. Indien behandeling zinvol is, stelt de therapeut een behandelplan op, waarbij wordt uitgegaan van de individuele situatie en mogelijkheden van het kind.  

 

Martine 06-47500202 | oefentherapiemartine@live.nl